Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Mê Linh 2 city Dak Lak Vietnam 12.40 108.06 1669 4917
Mê Linh Một city Dak Lak Vietnam 12.40 108.05 1669 4917
Mê Thủy city Lang Son Vietnam 21.77 106.72 1099 10834
Mêdo city Xizang China 30.60 90.20 15948 0
Mêdog city Xizang China 30.58 84.98 16788 0
Mêdog city Xizang China 30.50 96.60 15495 0
Mêdog Zhen city Xizang China 29.31 95.31 4189 149
Mêdogdêng city Xizang China 30.03 96.02 15108 0
Mêenn city Vlaanderen Belgium 50.80 3.12 49 75386
Mêesn city Vlaanderen Belgium 50.77 2.90 127 8967
Mêhrāb Khān Kêlay city Khost Afghanistan 33.27 69.95 4189 6350
Mêhrāj ud Dīn Kalā city Khost Afghanistan 33.28 69.88 4189 16296
Mêkera city Dahuk Iraq 37.08 43.54 2824 4619
Mêkoke city Slemani Iraq 36.31 44.81 2509 5811
Mêl-Karaez city Bretagne France 48.28 -3.42 830 2516
Mêlann city Bretagne France 48.00 -3.43 380 2603
Mêlrant city Bretagne France 47.98 -3.11 239 3032
Mêlwenn city Bretagne France 47.91 -3.84 259 11098
Mêmalî city Adiyaman Turkey 37.55 37.84 2020 4339
Mênil-Girault city France 48.39 2.20 830 10382
Mênjawar city Paktiya Afghanistan 33.44 69.19 8500 6705
Mênjowar city Paktiya Afghanistan 33.44 69.19 8500 6705
Mêpu city Binh Thuan Vietnam 11.23 107.63 413 18442
Mêpu Da R’nga city Vietnam 11.33 107.68 1669 16966
Mêpu Klong Du city Binh Thuan Vietnam 11.30 107.67 1669 16439
Mêqu city Sichuan China 33.90 102.38 11246 745
Mêra city Xizang China 29.60 88.40 17152 298
Mêrawarah city Kunar Afghanistan 34.83 70.96 6709 10563
Mêrchō Kêlay city Paktiya Afghanistan 33.43 69.34 8513 6539
Mêrdaviya city Ninawa Iraq 36.88 43.82 2913 4619
Mêrdînkê city Dahuk Iraq 36.85 43.09 3759 13380
Mêrdînkê city Dahuk Iraq 37.16 43.40 4225 4619
Mêrgaciya city Dahuk Iraq 37.17 43.44 4340 4619
Mêrgacê city Dahuk Iraq 37.17 43.44 4340 4619
Mêrge city Arbil Iraq 36.59 44.84 5029 2235
Mêrge Mushk city Ninawa Iraq 36.69 44.02 1669 4632
Mêrge Sûr city Arbil Iraq 36.84 44.30 4189 2235
Mêrge Sûr city Dahuk Iraq 37.08 42.49 1817 4605
Mêrge Ṟesh city Ninawa Iraq 36.82 43.85 2936 4619
Mêrgehê city Dahuk Iraq 37.35 43.10 4189 3601
Mêrgeser city Slemani Iraq 36.37 44.59 2509 4423
Mêrgeshîsh city Dahuk Iraq 37.31 42.82 5869 4538
Mêrgey Xwarû city Arbil Iraq 36.61 44.83 3382 2235
Mêrghah city Khost Afghanistan 33.46 69.83 5029 10036
Mêrgê city Ninawa Iraq 36.76 44.13 2509 4619
Mêrgêrecal city Batman Turkey 38.02 41.25 2509 6407
Mêrgî city Ninawa Iraq 36.74 44.21 1765 4619
Mêrgî city Dahuk Iraq 37.21 42.79 1870 4619
Mêrke city Arbil Iraq 35.95 44.38 1669 2235
Mêrsîda Êk city Ninawa Iraq 36.82 43.50 2057 3580
Mêrtike city Slemani Iraq 36.25 45.14 2841 5811
Mêru city Xizang China 31.10 96.20 15462 0
Mêruba city Dahuk Iraq 36.87 43.15 2854 4619
Mêrukê city Dahuk Iraq 36.88 43.63 2043 4539
Mêruma city Sichuan China 32.88 101.97 11748 745
Mêrun city Elazig Ili Turkey 38.56 40.12 3608 2831
Mêryava city Dahuk Iraq 37.19 43.92 4189 4140
Mêryāṉē city Logar Afghanistan 33.63 68.90 9228 6705
Mêryāṉī city Ghazni Afghanistan 33.31 68.37 6774 11175
Mêrîkê city Dahuk Iraq 36.88 43.63 2043 4539
Mêrîna city Dahuk Iraq 36.87 43.15 2854 4619
Mêrīānay city Logar Afghanistan 33.63 68.90 9228 6705
Mêsheṟo city Slemani Iraq 35.80 45.85 4232 5518
Mêshwāṉī city Nangarhar Afghanistan 34.34 70.74 1669 29030
Mêtqûlî city Van Turkey 39.02 43.98 6794 2682
Mêtrānī city Nangarhar Afghanistan 34.20 70.64 2509 13330
Mêwje city Slemani Iraq 36.11 44.80 2509 4855
Mêwkay Ḧacî ‘Ebdulkerîm city Slemani Iraq 34.90 45.31 2509 5960
Mêwłî city Slemani Iraq 35.42 45.23 3474 5811
Mêxi city Xizang China 28.11 91.74 15508 298
Mêxi city Xizang China 28.60 92.60 13658 596
Mêz city Dahuk Iraq 37.21 44.07 4468 3842
Mêzarī Bānḏah city Laghman Afghanistan 34.71 70.36 4189 2597
Mêzgir city Tunceli Turkey 39.02 39.60 4396 894
Mêzê city Dahuk Iraq 36.94 43.39 3349 4619
Mêḏḏa city Obock Djibouti 12.19 43.34 36 326
Mêṟyāṉêy city Ghazni Afghanistan 33.28 68.19 7053 6960
Mêṯā Khān city Ghazni Afghanistan 33.14 68.37 6876 2891
Mê’gyai city Qinghai China 35.87 101.63 9639 2523

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.