Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Mĩ Cư city Ha Tinh Vietnam 18.43 105.54 55 55327
Mĩ Hưng city Sichuan China 31.00 102.36 7906 1490
Mĩ Khê city Heilongjiang China 47.63 129.13 830 69733
Mĩ Lệ city Quang Binh Vietnam 17.33 106.63 45 12232
Mĩ Nùng city Gaoxiong Taiwan 22.90 120.54 141 33635

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.